User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Pekan Biasa Adven I, Jumat, 8 Desember 2017

Hari Raya Sp Maria Dikandung Tanpa Noda

Kej 3:9-15. 20; Mzm 98:1. 2-3ab. 3c-4; Ef 1-3-6, 11-12; Luk 1:26-38

    Diantara semua ibu-ibu yang ada di muka bumi ini, hanya Bunda Marialah yang mempunyai seorang putra sudah ada sebelum ibunya. Untuk memberkati ibunya, Allah Putra tidak menunggu sampai ia menjelma menjadi manusia. Tetapi karya penyelamatan Putra mulai bekerja dalam jiwa Bunda Maria sejak awal dia dikandung. Maria diselamatlan oleh Putranya dengan cara yang khas. Bagaimana memahaminya? Saya mengutraikannya dalan ulustrasi berikut: Sebuah keluarga bersama teman-temanya mengadakan rekreasi. Kebetulan mereka duduk disuatu kolam renang. Takkalah mereka lagi asyik-asyik bercerita, tiba-tiba mereka dikejutkan melihat mama dari anak itu melompat dan terjun ke dalam kolam dan menarik tangan anaknya yg mulai ikut-ikutan berenang ke tempat yg dalam dan tenggelam. Ibu itu telah menyelamatkan anaknya.

    Dari ilustrasi ini kita dapat menemukan bahwa ada dua cara menyelamatkan seseorang supaya tidak tenggelam yaitu pertama: menariknya keluar dari air sesudah ia tenggelam dan kedua menjaga agar anak mereka jangan sampai tenggelam. Kita diselamatkan YEsus dengan ditarik keluar dari kubangan dosa, sedangkan Maria diselamatkan YEsus dengan dijaga sedemikian  rupa sehingga Bunda mAria tidak pernah jatuh sama sekali ke dalam dosa. sejak awal mula Bunda Maria senantiasa kudus dan suci. Kesucian Bunda Maria merupakan karya Putranya sendiri. Maka bagi kita sebagai anak-anak Maria sangat jelas agar kita menjadi seperti Bunda Maria, selalu membawa Yesus dalam hidunya, setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, serta dipenuhi dengan kerendahan hati.

Rm. Eugene, CSE

www.carmelia.net © 2008
Supported by Mediahostnet web hosting